Connect Mirror Neuron Focus Therapy (CMFT)

is een behandelmethode die staat primair voor verwerking van het (vroegkinderlijk) (hechtings) trauma.

Dit gebeurt in verbinding tussen cliënt en hulpverlener, waarbij beiden zich focussen op de lichaamssensaties van de cliënt zonder dat cliënt in het trauma hoeft te gaan.

Bij deze hulpverleningsvorm vertelt de cliënt wat hij/zij wil verwerken en de spiegelneuronen van de hulpverlener bewerken de nodige compassie voor de cliënt. Hierdoor en door de rust van de hulpverlener, die in diens ogen gelezen wordt, kan de cliënt optimaal processen, zodat wat ‘gestold’ is weer kan stromen en de klachten kunnen verdwijnen.

  • Cliënt ervaart dingen niet alleen maar in verbinding met de CMFT-hulpverlener.

  • Wat je in je lichaam ervaart is een feit en daar is geen mening over. Het lichaam liegt niet.

  • Er vind neurogenese plaats, dit is het opnieuw verbindingen leggen in de hersenen.

  • Overwegend non-verbaal tijdens de 2x 20 minuten CMFT-sessie, als onderdeel van een sessie van meestal een uur.

  • Lichaamsgewaarwordingen op dieper niveau beleven. 

  • CMFT focust zich zowel op het lichaam als op het emotionele brein, daar waar trauma of pijn is gelokaliseerd.

  • Velen ervaren deze therapievorm als fijn, betrokken en geruststellend. 

  • Er wordt direct gewerkt aan het capabel maken, zelf de regie weer op te pakken.